GeoMarketing

Obchodní a marketingové analýzy na Google Mapách.    Demo 

Aplikace GeoMarketing může zpracovávat informace potřebné pro obchodní rozhodnutí na základě geoprostorových dat. Účely této aplikace jsou: podrobná analýza trhů, kde působí prodejní síť a distribuce a kontinuální testování prostředí. Jako výsledek stratég obdrží veškeré informace potřebné k posouzení situace: analýzu maloobchodního nebo velkoobchodního trhu, analýzu konkurence, účinnost prodejní sítě, jakožto i možné umístění nových obchodů nebo poboček. Připojení vlastních dat a socio-demografických informací z Českého statistického úřadu vám pomohou naplánovat aktivity v oblasti prodeje, marketingu a rozvoje podnikání.

Pro koho je určena aplikace GeoMarketing?

Aplikace GeoMarketing je určena společnostem, které chtějí optimalizovat své podnikání z hlediska umístění nebo chtějí oslovit specifickou skupinu zákazníků.
GeoMarketing se používá ve finančnictví, pojišťovnictví nebo bankovnictví. Kromě toho je tento nástroj často používaný v oblasti obchodu a v oblastech, kde prostorové informace mají velký vliv na budoucí rozvoj podnikání.

GeoMarketing umožňuje:

 • prezentaci obchodních a servisních míst
 • lokalizaci stávajících i potencionálních zákazníků
 • výběr oblasti pro výstavbu nových kanceláří, obchodů či služeb
 • přiřazení klientů k pobočkám nebo servisním střediskům
 • porovnání pokrytí každé pobočky
 • provádět analýzy prodejních výsledků v daném regionu nebo kategorii výrobku
 • využití digitálních map při zpracování vnitřních analýz
 • identifikovat charakteristiky, které ovlivňují výběr umístění obchodů nebo servisních středisek

Výhody pro vedení společnosti:

 • zvýšení zisků díky přesnému umístění nových poboček
 • nevznikají zbytečné náklady zapříčiněné zbytečným rozšířením prodejní sítě
 • zabránění kanibalizmu ve vlastní prodejní síti
 • správa prostorových informací na jednom místě
 • tvorba analýz zohledňujících životní prostředí i hospodářskou soutěž
 • tvorba analýz dat z různých oblastí podniku (prodej, marketing, opravy poškození)
 • přístup k reportům a analýzám na mapách Google
 • přístup do knihovny Places

Výhody pro zaměstnance:

 • možnost vytvářet analýzy pouze pro určité oblasti podnikání
 • poskytování jasných reportů vedení společnosti a dalším osobám s rozhodovacími pravomocemi
 • zkrácení doby potřebné ke tvorbě reportů nebo analýz
 • intuitivní interakce s výsledky analýz
 • rychlý chod aplikace a interaktivní přístup k analytickým údajům
 • vhodněji určené nové body prodeje a distribuce
 • práce s efektivními a aktuálními mapami Google