Skip to main content

Úspěch založený na geoprostorových datech – postřehy z výzkumu od Boston Consulting Group

By 6 července, 202112 července, 2021Blog

Zjistěte, jak kombinace mapovacích řešení, geoprostorových dat v reálném čase a vašich interních firemních dat může zlepšit obchodní procesy i uživatelské zkušenosti vašich zákazníků. Společnost Boston Consulting Group (BCG) provedla průzkum u více než 500 vedoucích pracovníků a provedla rozhovory se 40 společnostmi po celém světě se zaměřením na následující odvětví:

Finanční
služby

Maloobchod
& e-commerce

Logistika
& rozvoz

Realitní
služby

Cestovní
ruch

Co je to polohová inteligence?

Firmy odhalují informace o poloze kombinací mapových a geoprostorových dat třetích stran s jejich interními odbornými znalostmi – znalostmi zákazníků a procesů.

Google zadal společnosti BCG, aby provedla tuto studii a zjistila, jak informace o poloze mění způsob, jakým podniky fungují. Výsledky studie prozkoumáme v tomto článku. Čtěte dále, pokud chcete zjistit, jaké jsou výhody používání informací o poloze.

Výzkum odhalil, že polohová data a obchodní znalosti ovlivňují globální obchodní trendy:

  • Geomarketing: 78 % vedoucích pracovníků maloobchodu a e-commerce využívá geomarketing a cílenou komunikaci
  • Zkušenosti zákazníků: více než 59 % vedoucích pracovníků v oblasti nemovitostí a cestovního ruchu vylepšuje zákaznickou zkušenost díky lokalizaci
  • Optimalizace pracovní síly: 41 % vedoucích pracovníků finančních služeb optimalizuje pokrytí pracovníky podle polohy
  • Rozvor a logistika: 74 % vedoucích pracovníků logistiky a rozvozu využívá informace o poloze k optimalizaci tras
  • Odhalování podvodů: 41 % vedoucích pracovníků finančních služeb používá informace o poloze k ověřování a optimalizaci funkcí

Společnosti, které dosahují největšího úspěchu díky polohové inteligenci, sdílejí čtyři společné charakteristiky:

Polohová data jsou sladěna s hlavní činností
Informace o poloze používané pro širokou škálu procesů v celém podniku
Účinně se měří hodnota iniciativ zaměřených na polohové informace
Vyspělá schopnost polohové inteligence

Jaké jsou výzvy?

  • Splnění rostoucích očekávání zákazníků ohledně vysoce relevantních a polohově přesných informací
  • Stále složitější dodavatelské a zásobovací řetězce. Správa operací způsobem, který vytváří hodnotu pro podniky i zákazníky
  • Poskytování produktů a služeb na základě lokalizace zákazníka. Porozumění vzorcům jejich výdajů pro identifikaci výdajového potenciálu a přizpůsobení produktů a služeb
  • Narušení od menších hráčů. Udržujte si náskok před konkurencí zlepšováním klíčových metrik, jako je NPS, prodeje a dodací lhůty
  • Interní možnosti. Pochopení a udržování dovedností interně, aby bylo možné využít výhod prostorových dat

Jaké jsou výhody?

1. Rostou tržby a otevírají se nové příjmy

Informace o poloze vám mohou pomoci poznat své zákazníky, a to jak s nimi efektivněji komunikovat, zvýšit návratnost investic a zvýšit prodej prostřednictvím geomarketingu.

Finanční
služby

O 12–18 % vyšší retence zákazníků u poskytovatelů finančních služeb, kteří rozřazují zákazníky podle polohy

Maloobchod
& e-commerce

O 14–20 % více času stráveného používáním nákupních aplikací, které chápou a pracují s polohou zákazníka

Logistika
& rozvoz

O 8–13 % vyšší míra udržení zákazníků u logistických společností, které přizpůsobují produkty a služby pomocí polohové inteligence

Realitní
služby

O 8–11 % vyšší příjem pro realitní kanceláře, které přizpůsobují produkty a služby pomocí polohové inteligence

Cestovní
ruch

O 6–16 % vyšší návštěvnost webů cestovních agentur, které měří efektivitu marketingu podle polohy

2. Zlepšete zákaznickou zkušenost

Informace o poloze vám pomohou udržet spokojenost zákazníků a vylepšit NPS (Net Promoter Score, měřící míru loajality zákazníků) tím, že nabízíte efektivnější služby, od webů a aplikací až po doručování.

Finanční
služby

O 8–15 % vyšší NPS přizpůsobením finančních produktů a služeb zákazníkovi

Maloobchod
& e-commerce

O 10–15 % vyšší spokojenost zákazníků u maloobchodníků, kteří měří efektivitu svého marketingu podle polohy

Logistika
& rozvoz

O 6–11 % vyšší spokojenost zákazníků pomocí sledování vozidel a nákladu v reálném čase

Realitní
služby

O 6–10 % více času stráveného na realitních webech, které měří efektivitu marketingu podle polohy

Cestovní
ruch

O 5–8 % vyšší NPS přizpůsobením cestovních produktů a služeb zákazníkovi

3. Zefektivněte operace

Optimalizujte své pracovní síly a dodavatelský řetězec, rozšiřte dosah vaší společnosti a zlepšete služby zákazníkům.

Finanční
služby

Růst příjmů ve finančních službách o 7–12 % díky využití geoprostorových dat k optimalizaci umístění a plánování obchodních aktivit

Maloobchod
& e-commerce

Snížení telefonických hovorů o 7–12 % díky využití informací o poloze k poskytování informací o nabízených službách

Logistika
& rozvoz

5-8 % růst tržeb pro logistické podniky, které optimalizují své umístění (např. sklady, centrály)

Realitní
služby

O 5–10 % rychlejší podpora díky poskytnutí informací o nemovitosti a okolních oblastech

Cestovní
ruch

O 5–9 % méně hovorů na zákaznickou podporu díky plánování tras a itinerářů pro klienty

4. Optimalizujte doručování

Spravujte logistiku tras a identifikujte krizová místa, abyste řidičům poskytli podněty pro vyšší efektivitu a úsporu nákladů.

Maloobchod
& e-commerce

O 7–12 % méně hovorů na zákaznickou podporu díky využití polohové inteligence k poskytování informací o službách

Logistika
& rozvoz

5-8 % růst tržeb pro logistické podniky, které optimalizují své umístění

Důsledky pro společnosti, které kráčejí kupředu

V budoucnosti bude polohová inteligence základním aspektem personalizace zapojení zákazníků online i offline a optimalizace složitých operací. Tváří v tvář této realitě musí společnosti napříč průmyslovými odvětvími podniknout rázné kroky ke zlepšení svých schopností inteligentního určování polohy. Musí udržovat vysokou úroveň kvality současně používaných služeb založených na poloze a také vymýšlet a rozvíjet nové způsoby, jak využít polohovou inteligenci k transformaci zákaznických zkušeností a obchodních operací. Chcete zůstat ve výhodné pozici? Pomůžeme vám využít informace o poloze ve vaší firmě!