Skip to main content

Globema, jako Google Cloud Partner, opět dosáhla specializace Location-Based services

By 8 února, 2022Blog, Google Cloud, Mapy
location-based-services-specialization

Specializace Location-Based Services je součástí partnerského programu Google Cloud. Google udržuje striktní proces pro udělení takovéto specializace. Tímto způsobem pomáhá Google svým zákazníkům najít ty nejkompetentnější partnery. Tím pádem by měli zákazníci hledající pomoc při využívání širokého portfolia Google Cloud produktů zvážit primárně partnery s oficiální specializací na daný typ produktu. To pomůže vybrat si partnera, který má v dané oblasti adekvátní zkušenosti, a který aktivně rozvíjí své schopnosti a poznatky pro daný odbor. Globema poprvé získala specializaci Location-Based Services na začátku roku 2020. Společnosti Google záleží aby jejím zákazníkům bylo dopřáno té nejlepší starostlivosti, tím pádem od partnerů (jako je Globema) vyžaduje konstantní dokazování jejich schopností. Abychom si udrželi specializaci na další tři roky, museli jsme splnit množství podmínek – níže si je můžete prohlédnout.

Location-Based Services Specializace v programu Google Cloud Partner

Globema je Google Cloud partnerem již mnoho let, proto chceme naše schopnosti pořád zlepšovat. Dosáhnutí specializace v Google Cloud Partner programu je toho součástí. Specializace je pro Google Partnery to nejvyšší uznání jejich technických schopností.

Partner, který dosáhne na tuto specializaci musí dokázat jeho zkušenosti s Google Maps & Cloud službami. Google a externí hodnotící společnost ověřují relevantní technické zručnosti.

Specializace Location-Based Services je pak poskytnuta pouze certifikovaným Partnerům, kteří úspěšně vyvinou a poskytnou řešení/služby založené na poloze – jako například nám ?.

specialization-badge

Co jsme museli splnit abychom mohli prodloužit naši specializaci?

Aplikace, které používají technologie Google Maps & Cloud

První podmínkou pro udělení specializace Location-Based Services je vytvoření a správa účinných aplikací založených na platformě Google Maps a Google Cloud, jak ve webovém tak v mobilním prostředí. Google také hodnotí zralost našich procesů pro vývoj softwaru. Tyto podmínky jsme prokázali našimi produkty, které používají technologie Google:

  • GeoTask Planner – cloudová API služba, která pomáhá najít ty nejoptimálnější trasy.
  • GeoTask Planner Portal – služba pro automatizované plánování tras, která je přístupná přes webový prohlížeč. Je velmi snadné ji používat: stačí nahrát excelový soubor s informacemi o objednávkách/úkolech na daných den spolu se seznamem řidičů a jejich pracovní dobou a GeoTask Planner Portal automaticky naplánuje trasy a rozdělení úkolů pro jednotlivé řidiče.
  • GeoTask – řešení pro správu pracovníků v terénu, které plánuje, rozděluje a optimalizuje denní plán prací a také v reálním čase zobrazuje průběh prací v terénu.
  • GeoTraxx – aplikace pro plánování optimálních tras přizpůsobená pro různá odvětví. GeoTraxx výrazně snižuje přepravní náklady.

Případové studie našich zákazníků

Další podmínkou byla prezentace případových studií našich zákazníků. Tyto případové studie dokazují, že využívání mapových a cloudových služeb může přinést nespočet výhod bez ohledu na velikost společnosti nebo odvětví, ve kterém působí. Doporučujeme Vám si prohlídnout naše případové studie. Níže naleznete některé z našich implementací služeb Google Maps:

Zdokumentované schopnosti expertů společnosti Globema

Pro prodloužení Specializace musíme mít tým s adekvátním vzděláním a kvalifikací prokázanými certifikáty Google Maps & Cloud.

Také jsme museli projít hodnotícím programem vedeným externí společností najatou společností Google. Globema je tím pádem Google Partnerem, který dosáhl úspěchu při vývoji aplikací s použitím těch nejlepších funkcionalit platformy Google Maps a Google Cloud.

location-based-services-google

Další potvrzení naší Specializace – ocenění od společnosti Google

Výzkum prokazuje, že klíčem k zlepšování podnikových procesů je používání geoprostorových dat a „location intelligence“, bez ohledu na to o jakém odvětví hovoříme. Během skoro 10ti let partnerství se společností Google jsme byli svědky mnoha řešení založených na Google Mapách, která pomohla zákazníkům s optimalizací komplexních operací a s řešením problémů, kterým čelili, bez ohledu na odvětví.

Bartosz LechVedoucí oddělení služeb založených na poloze ve společnosti Globema

Zjistěte více

Pokud Vás zajímá jak využívání geoprostorových dat a služeb Google Cloud může zlepšit provoz Vaší společnosti, kontaktujte nás! Doporučujeme Vám také přečíst si o výhodách spolupráce s Google partnerem.