Skip to main content

Google oznámil aktualizaci Maps a Places SDK pro iOS na verzi 6.0

By 14 března, 2022Nezařazené
6.0-maps-places-ios

Na konci roku 2021 Google tým publikoval nové verze Maps a Places SDK pro iOS. Verze 6.0 pomáhá urychlit práci vývojářů rozšířením podpory iOS verzí o verzi 12. Kromě toho poskytuje podporu náhledu pro XCFrameworks obsahující binární soubory pro vývoj na simulátorech iOS 14+ na čipech Apple M1. Nová verze také přidává novou funkci, která ovlivňuje, jak jsou markery animované, když jsou zobrazené na mapě.

Animace prolínání markeru

Google představil nový GSMMarkerAnimation typ nazvaný kGMSMarkerAnimationFadeIn. Využívá se na animaci markeru, při objevení nad mapou.

MarkersViewController prezentovaný na příkladu

Abyste mohli využít tuto novou animaci, před jejím přidáním na mapu je nutné nastavit vlastnost appearAnimation.

V programovacím jazyku Swift:

let position = CLLocationCoordinate2D(latitude: -33.86, longitude: 151.2)
let marker = GMSMarker(position: position)
marker.appearAnimation = .fadeIn

V programovacím jazyku Objective-C:

CLLocationCoordinate2D position = CLLocationCoordinate2DMake(-33.86, 151.2);
GMSMarker *marker = [GMSMarker markerwithPosition:position];
marker.appearAnimation = kGMSMarkerAnimationFadeIn;

Podpora XCFramework

Předtím byste Maps a Places SDK pro iOS poslali jako samotný .framework soubor, který by obsahoval architekturu potřebnou pro vývoj a publikování aplikace. S novými Apple M1 čipy vznikla potřeba na „přebalení“ SDK to nového formátu XCFramework.

Pokud se pokoušíte využít předcházející verze SDK na nových zařízeních, které mají Apple M1 čipy, můžete narazit na následovní chybové hlášení:

ld: building for iOS Simulator, but linking in object file built for iOS, 
file '[...]/GoogleMaps/Frameworks/GoogleMaps.framework/GoogleMaps for 
architecture arm64

Google teď sdílí beta podporu pro XCFrameworks k vyřešení výše uvedeného chybového hlášení. Pokud chcete zjistit, jak toho využít, přečtěte si příručky „Začínáme“ pro Maps a Places.

Google doporučuje využít XCFrameworks pro Maps a Places SDK pouze ve zkušebním prostředí, protože jsou zatím ve verzi beta. V produkčním prostředí doporučuje použít verzi .framerwork. Google oznámil, že Maps a Places SDK bude v budoucnu podporovat XCFramework.

Nainstalujte verzi 6.0 dnes!

Již dnes můžete instalovat novou verzi Maps a Places SDK pro iOS přes CocoaPods nebo Carthage. Pro instalaci si prohlédněte XCFrameworks verze SDK, vyhledejte „Installing the XCFramework“ podnadpis v odkazech z první věty tohoto odstavce. Vývoj s verzí 6.0 si vyžaduje použití Xcode 12 nebo vyšší verze a také iOS verzi minimálně 12. Google již odstavil podporu pro iOS 11 a je dostupná pouze při specifikaci starších Maps a Places SDK pro iOS.

Pokud potřebujete více informací nebo pomoc s implementací nových verzí, kontaktujte nás! Náš Google tým Vám moc rád poradí.