Mapy Google pomáhají České obci sokolské propagovat nesoutěžní sport pro všechny generace

Případová studie Česká Obec Sokolská

O projektu

Zjistěte, jak platforma Google Maps podporuje českou neziskovou organizaci při popularizaci pohybu pro všechny, který je základem pro zdraví populace a kulturních hodnot, které tento spolek nese už více než 160 let.

Sokol logo
Odvětví: Nezisková organizace
Země: Česká republika
Řešení / Služba: Google Maps Platform
Kategorie: Profesionální použití map

Česká obec sokolská (Sokol) je název českého tělocvičného spolku, který v historii zaujal pozici nejen největší, ale i nejúspěšnější tělocvičné organizace. Zakladateli jsou Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner.

O Sokolu

Posláním Sokola od jeho založení v roce 1862 byla podpora zdraví a tělesné zdatnosti, sehrál však také důležitou roli v kulturním a historickém dění a jeho historie je úzce spjata s dějinami českého státu. Zásluhy jeho členů v boji proti zločinným režimům uznal Parlament ČR, když vyhlásil 8. říjen Památným dnem sokolstva, což je významný den České republiky. Ten den vzpomínáme na všechny, kdo položili oběť nejvyšší. Jako symbol vzpomínky si může kdokoliv na hruď připnout sokolskou kokardu.

Dnes má Sokol více než 150 000 členů, působí ve více než 1000 obcích a městech. Ideály organizace udržují i ti, kteří byli nuceni opustit Československo. V řadě nových domovin založili spolky Sokol. Dnes působí v 15 zemích světa. Mezi aktivními zeměmi můžeme jmenovat Francii, Rakousko, Švýcarsko, USA, Austrálii…

běh

V roce 2024 to bude 100 let od první československé olympijské zlaté, kterou v Paříži získal Sokol Bedřich Šupčík ve šplhu.

Sokol v číslech

1000

Počet obcí a měst, kde působí Sokol

150 000

Počet členů

1061

Počet jednot

1862

Rok založení

55 %

Podíl členů mladších 26 let

45 %

Podíl členů starších 26 let

750

Počet sokoloven

15

Počet zemí, kde působí sokolské organizace

Google Maps Služby v Sokole

Sokol využívá služby Google Maps k vizualizaci umístění sokoloven, hřišť a kanceláří. Díky Google Maps je také zanesena přesná poloha akcí, které sokolové napříč republikou pořádají. Jsou to nejrůznější běhy, orientační závody pro děti, lesní stezky odvahy i letní pobytové tábory.

Ročně sokol pořádá na 5.000 akcí. Pokud se chcete stát členem Sokola a začít sportovat, nebo se zapojit do bohaté kulturní činnosti spolku, stačí najít některou z tělocvičných jednot, která je nejblíže vaší poloze.  Pomůžou vám v tom mapy google na webu Sokol.eu.

Můžete se také zapojit do nácviku některé ze skladeb nadcházejícího XVII. všesokolského sletu. Jejich seznam najdete na webu Sokol.eu.

Můžete také vyhledávat podle sportu – vyberte si z 80 různých sportovních disciplín – od aikida po plachtění. Na mapě se zobrazí všechna místa, která nabízejí vámi zvolený sport.

Pomocí mapy získáte rychlý přehled o tom, jaký sport je v dané lokalitě k dispozici.

Spolek Sokol implementoval stylizovanou verzi dynamické mapy.

Změna stylu je patrná nejen na pozadí a barvách mapy. Značky/špendlíky byly také stylizovány tak, aby odpovídaly designu webových stránek spolku Sokol.

Spolupráce s Globemou – výsledky a přínosy

Před spojením s Globemou využíval Sokol (jako nezisková organizace) služeb místní agentury k pokrytí nákladů na využívání a implementaci služeb Google Maps.

Spolupráce Sokola se společností Globema – Google Premier Partner – začala v únoru 2023.

Shlukování pro lepší viditelnost

Po úvodní analýze jsme doporučili využít funkci shlukování pro zlepšení přehlednosti informací zobrazených na mapě. V současné době Sokol využívá dynamickou mapu Google pro zobrazení všech sokolských jednot v Česku – to znamená více než 1000 lokalit zobrazených na mapě.

Shlukování, zpřehledňuje zobrazení informací zobrazených na mapě. Jedná se o funkci, která seskupuje značky v těsné blízkosti na mapě při zvětšení zobrazení uživatelem.

shlukování

Shlukování zpřehledňuje zobrazení mapy. Při přiblížení se sousední lokality zobrazí v podobě značky s číslem – označuje počet lokalit vyznačených na mapě v dané oblasti.

Specialisté společnosti Globema se ukázali jako velmi užiteční – doporučili nám změny, díky kterým se naše webové stránky stanou uživatelsky přívětivějšími. Návštěvníci našich webových stránek tak budou moci rychleji najít informace, které hledají. Spolupráce se společností Globema – premiérovým partnerem společnosti Google – nám také umožnila výrazně snížit náklady na používání Map Google. Jednání s lidmi z Globema je velmi příjemné, racionální a rychlé. Vřele doporučujeme případným nerozhodnutým.“

Jiří Reichl – Manažer komunikace a tiskový mluvčí