Výzkum společnosti Google o současném podnikatelském prostředí a jeho potřebách ukazuje, že firmy shromažďují obrovské množství dat a až 80% z těchto dat má prostorový kontext. Tabulky s velkým počtem sloupců je mnohdy obtížné rychle analyzovat a vyvodit z nich závěr. Obzvláště obtížné až nemožné je zohlednění polohy a vzdáleností. Zobrazení dat v mapě diametrálně mění úhel pohledu, umožňuje snadno najít klíčové vztahy mezi daty a určovat jejich prostorovou hustotu. Navíc mapa přináší možnost pracovat se vzdálenostmi a dojezdovými časy a vypočítávat zájmové oblasti. 

 Řešení

GeoMarketing je nástroj, který vám umožňuje zobrazovat vlastní prostorová data a provádět nad nimi analýzy. Do aplikace je možné přidat libovolná statistická data (na příklad z ČSÚ) a dále s nimi pracovat. Mezi funkce aplikace GeoMarketing patří na příklad:
  • Výpočet zájmových oblastí založený na mechanismech Google Maps API pro výpočet dojezdových časů s ohledem na dopravní situaci
  • Zobrazení vlastních a referenčních dat ve známém prostředí Google Maps
  • Prostorové analýzy založené na filtrování dat podle polohy nebo podle atributů
  • Využívání referenčních dat (Google Maps POI, hustota obyvatelstva, struktura obyvatelstva, příjmy, administrativní hranice, atd.) v analýzách, které vám pomohou při důležitých rozhodnutích: umístění nové pobočky, hodnocení místního tržního potenciálu, „bílá místa“, analýza vnější a vnitřní konkurence (kanibalismus sítě)
  • Sdílení výsledků analýz s kolegy nebo tvorba tiskových výstupů.

 Jak GeoMarketing funguje? 

  Benefity 

  • Výrazné snížení nákladů na zisk referenčních dat (veřejných i placených) a jejich následnou analýzu 
  • Rychlá a efektivní tvorba prostorových analýz urychluje a usnadňuje tvorbu prezentací
  • GeoMarketing disponuje jednoduchým a intuitivním rozhraním Google Maps. To umožňuje pracovat s prostorovými daty bez nutnosti být GIS expert
  • Nízké náklady na provoz aplikace – vše je kompletně v cloudu