GeoTask

Řízení práce v terénu

GeoTask je aplikace založená na Google Maps APIs a sloužící především k řízení a organizaci prací v terénu. Tato aplikace se skládá ze dvou částí – webová aplikace pro dispečera a mobilní aplikace pro zaměstnance v terénu. Oba komponenty využívají map i služeb Google Maps. Toto řešení je dostupné v modelu SaaS nebo on-premise.

Dispečer – přiřazování a monitorování úkolů

GeoTask poskytuje komplexní správu úkolů. Dispečer může snadno vytvářet pracovníky (pracovní skupiny) a přiřazovat jim role. Dispečer je v reálném čase informován o průběhu vykonávaných prací a pozici všech terénních pracovníků – díky tomu jim může asistovat (na příklad pomocí Street View). Kromě samotného dispečinku tato aplikace poskytuje i nástroje pro následnou analýzu dat (na příklad rychlost práce jednotlivých zaměstnanců). Jelikož dispečer má kontrolu nad trasami terénních pracovníků, může snadno reagovat na různé mimořádné události.

Terénní pracovníci – rychlá komunikace s dispečerem a efektivní organizace práce

Druhá složka řešení GeoTask je mobilní aplikace, ve které zaměstnanec v terénu vidí seznam přidělených úkolů s detaily, přiloženými dokumenty a umístěním na Google Mapách. Z této mobilní aplikace lze automaticky spouštět navigaci k další zastávce. Pokud dispečer provede jakoukoliv změnu v úkolech, terénní pracovník je automaticky informován. Stejně tak změny, které provede pracovník v terénu, jsou automaticky převedeny do dispečerské aplikace.

Funkce

 • Rychlé vytvoření, přiřazení a editace úkolů
 • Přehledný seznam úkolů
 • Správa úkolů pomocí Ganttova diagramu
 • Umístění a vyhledávání úkolů na Google Mapách (i ve Street View a na leteckých snímcích)
 • Sledování polohy zaměstnanců na Google Mapách (i ve Street View a na leteckých snímcích)
 • Optimalizace trasy vzhledem k umístění a prioritě
 • Přikládání souborů (dispečer i terénní pracovník)
 • Reporty

Vybrané benefity

 • Zvýšená efektivita práce díky přehlednějšímu řízení
 • Optimalizované přidělování úkolů
 • Možnost kontrolovat provedení úkolů
 • Snížení přesčasů terénních pracovníků
 • Nižší spotřeba paliva díky optimalizaci tras
 • Schopnost rychle reagovat na nečekané situace
 • Eliminace papírových podkladů
 • Jednoduchá obsluha – není třeba žádné školení