Globema používá produkty Google Cloud k vytváření škálovatelných, spolehlivých a bezpečných obchodních řešení. Rádi se s Vámi podělíme o zkušenosti a znalosti našich cloudových architektů a specialistů na implementaci, údržbu a zabezpečení. Pokud plánujete migrovat Vaše řešení do cloudu, vytvářet nové aplikace nebo optimalizovat svou současnou architekturu pomocí cloudových nástrojů, kontaktujte nás 

google_cloud_1

Analýza potřeb a požadavků zákazníka

Stěžejním krokem každé implementace je přesné definování potřeb zákazníka. Jako každá technologie má i Google Cloud vlastní specifika a pro přípravu efektivního řešení pro Vaši firmu vyžaduje přesný soupis požadavků.

Výběr komponent architektury

Znalosti našich architektů a specialistů umožňují přenést obchodní potřeby na odpovídající cloudové komponenty v modelech IaaS, PaaS nebo SaaS. Naši odborníci využívají své zkušenosti s vývojem   údržbou systémů založených na komponentách Google Cloud.

Profesionální školení

Aby bylo možné využívat výhody cloudu naplno, je velmi důležité udělat správné první kroky. Naši lektoři Vás povedou a budou sdílet své znalosti přístupným a organizovaným způsobem. Díky tomu se zkrátí čas potřebný k získání měřitelných obchodních výhod.

Migrace systémů

Pokud čelíte výzvě v podobě migrace stávajícího řešení do cloudu, můžeme Vám pomoci rozhodnout se, která z nich lze migrovat přímo (lift-and-shift) a která stojí za to před migrací upravit (cloud-native). Rádi Vám naplánujeme nebo provedeme testovací a produkční migraci Vašeho systému. Můžeme Vám pomoci s migrací Vašich řešení na úroveň IaaC (infrastruktura jako kód) – díky tomu je nastavení replikovatelné a změny lze aplikovat kontrolovaným způsobem.

Optimalizace současného cloudového řešení

Máte již cloudovou infrastrukturu? Provedli jste první testy a chcete vědět, jestli je to možné udělat levněji a efektivněji? Chcete se ujistit, že jste do svého odhadu zahrnuli všechny náklady? Nebo hledáte odpovědi na jiné otázky? Naši architekti Vám pomohou optimalizovat náklady, efektivitu, škálovatelnost a bezpečnost Vašeho současného cloudového řešení. Sdílíme naše znalosti na základě aplikací, které jsme vytvořili a udržovali v modelu SaaS.

Implementace a údržba

Chcete vytvářet a používat cloudové aplikace, ale neplánujete se učit techniky implementace a údržby infrastruktury? Žádný problém! Náš tým se skládá z vysoce kvalifikovaných techniků připravených provádět tyto úkoly v souladu s Vaším typem podnikání.